Praha 5 - Základní, francouzská, japonská (P-Shine) manikúra, zdobení a modeláž přírodních i gelových nehtů. Gelové nehty + doplnění. Nehtová modeláž, masáže a parafínové zábaly. Hedvábí - zpevňování nehtů. Manikérka Dafi Praha 5. Pro bezchybné fungování internetových stránek www.dafinails.cz je důležité mít povolený JAVASCRIPT.
celorok celorok
=Úvod manikúra, pedikúra, gelové nehty RSS
   RUCE NÁS REPREZENTUJÍ       TĚŠÍM SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU    
 

ODSTRAŇOVAČ LAKU NA NEHTY

Odstraňovač laku na nehty. Která žena by neznala odlakovač a její nehty by jemu nebyly vystaveny. Ale přemýšlely jste někdy nad tím, zda je používání odstraňovače laku opravdu bezpečné? Zjistit složení odstraňovačů laků je téměř nemožné, protože společnosti často považují své výrobky za obchodní tajemství, které jim umožňují vyloučit mnoho přísad uvedené na etiketě výrobku. Proto Dafi bude vaším průvodcem jaké odstraňovače laků používat a upozorní na na rizika vyplývající z jejich používání.

Aceton

Nejjednodušší keton, aceton (také známý jako 2-propanon) je hlavní složka, kterou naleznete ve většině odstraňovačích laků na nehty a je vysoce hořlavý. Kapalný je široce používán jako organické rozpouštědlo a jako materiál pro výrobu plastů.

Toluen

Bezbarvá hořlavá kapalina získávaná z ropy, lze nalézt v mnoha odstraňovačích laků na nehty. Také se používá jako rozpouštědlo ve vysoko-oktanových palivech.

Ethylacetát

Tato chemická látka byla vytvořena jako náhrada za acetonové odstraňovače jako bezacetonový odstraňovač laku na nehty. Ethylacetát je prchavá bezbarvá hořlavá kapalina vyrobená z ethanolu a kyseliny octové. V Chemickém průmyslu se používá také k výrobě parfémů a jako rozpouštědlo plastů.

Jaké dopady můžou mít tyto chemikálie na člověka? Klasifikujeme dva známé chemické účinky. Místní účinek a systémový účinek. Místní účinek dráždí pokožku, oči, nos a krk. Při systémovém účinku chemické látky absorbují do krevního řečiště. Následují bolesti hlavy, závratě a nevolnost.

Aceton může dráždit a způsobit zarudnutí očí, ale může způsobit plicní kongesce a dokonce dušnost při vystavení jeho výparům. Účinky jsou však pouze dočasné, pokud expozice je minimální. Opakovanému vystavování se acetonovým výparům může způsobit chronickou bronchitidu.
Toluen může rovněž způsobit závratě, bolesti hlavy, nevolnost, zmatenost a dokonce i ztrátu paměti při minimální expozici. Opakovaná expozice chemikálie způsobují vrozené vady u dětí.
Ethylacetát má stejné účinky jako aceton a toluen.

Pokud jste opravdu znepokojeni účinky chemických látek z odstraňovače laku na nehty, zkuste přechod na bezpečnější produkt. Existuje široký výběr odstraňovačů laků na nehty na trhu, které obsahují jemnější složky. Mnohé dokonce obsahují zvlhčující složku, která pomáhá zabránit suchým a křehkým nehtům. Také mějte na paměti, že bez-acetonové odstraňovače laku na nehty jsou bezpečnější než acetonové odstraňovače a pokud budete používat umělé nehty, vyhnout se výrobkům, které aceton obsahují.

Máte-li odstraňovač laku na nehty doma, pamatujte, že jsou vysoce hořlavé a měl by být skladován mimo dosah elektrických a topných zdrojů a jako každé chemikálie nepřístupné dětem.

Dafi používá odstraňovače laku na nehty správně a ekologicky. Odstraňovač by měl být skladována v hermeticky uzavřených obalech a použité odstraňovače musí být zlikvidovány v utěsněných kovových nádobách na příslušných sběrných dvorech pro nebezpečný odpad.


 


Délka skriptu:0.007 s | Optimalizováno pro IE7+, O9+ | © 2009 SEÑOR. | Design by Stanislav Domes


středa, 5. října 2022
2:12 hod.

DAFINAILS.CZ